NIU


La situació generada per la pandèmia de la Covid-19 no impacta en l’activitat del NIU. Els mesos en què els protocols sanitaris impedeixen la presència física dels emprenedors es continua desenvolupant el treball i les dinàmiques de forma onli-ne. Els acords amb centres d’emprenedoria nacionals i internacionals es potencien per seguir promocionant i donant suport a un ecosistema d’start-ups al nostre país.

La incubadora/acceleradora d’Andorra Telecom acull emprenedors que impulsen projectes de caràcter tecnològic. Les empreses no tan sols s’instal·len físicament al NIU, situat a l’edifici els Arcs de la Massana, sinó que tenen assignat un mentor, que els acompanya, reben assessorament en diferents àrees i tenen l’oportunitat de participar en les rondes de finançament que impulsa el NIU o entitats col·laboradores.

A principi d’any s’instal·la al NIU TeamStone, una start-up que ofereix una solució per a les gestió de dades d’entitats financeres. Es tracta d’una empresa especialit-zada en l’administració de dades de les entitats financeres que ha desenvolupat la solució TrionData, orientada a la implantació de l’anomenada Gestió de Dades Empresarials.

Durant el 2020 s’arriba a acords de col·laboració amb Kereitsu Forum, la major xarxa internacional d’inversors privats, que donarà facilitats a les start-ups del NOYU per participar en els seus fòrums i gaudir d’avantatges econòmics, i el coworking andorrà Hive Five de Bomosa per canalitzar les sinergies entre els em-prenedors dels dos centres. També s’estableixen col·laboracions amb Oracle for start-ups i Out side the box consulting.

El NIU pren part al febrer en el Tech Spirit Barcelona, un esdeveniment adreçat a la comunitat start-up que cobreix part del buit deixat per la cancel·lació del Mobile World Congres i el 4 Years From Now, cancel·lats per la pandèmia.