Qualitat


L’aposta ferma d’Andorra Telecom per la millora contínua de la gestió, els processos i activitats porta la companyia a assolir en els darrers anys diferents certificacions.

Aquest 2020 s’integra en l’Estratègia de la companyia el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El Comitè de Sostenibilitat es crea amb amb l’objectiu d’impulsar-los i d’evolucionar cap a un canvi cultural intern

També es renoven les certificacions de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat de la informació.

La norma ISO 9001:2015, el màxim referent en matèria de qualitat, avalua la millora contínua en tot l’eix de l’organització assegurant a la vegada la satisfacció amb el servei a través de l’experiència de client.

Pel que fa al medi ambient -norma ISO 14001:2015- obtenim la recertificació gràcies a totes les accions dutes a terme, destacant la reducció del 50% del consum intern del paper en el darrer any.

Sobre la prevenció de riscos laborals, evolucionem de la norma OSHAS 18001 a la ISO 45001:2018. La renovació evidencia la clara intenció de l'empresa de seguir treballant per millorar el benestar dels treballadors així com l'orientació del Sistema cap al model d'empresa saludable.

Obtenim de nou la certificació de gestió de seguretat de la informació, basada en la norma ISO 27001:2013, que garanteix que les polítiques desenvolupades asseguren la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la traçabilitat de la informació.

Destacar, que hem postulat pel Premi d’excel·lència en la gestió empresarial de la Fundación Iberoamericana para Gestión de la Calidad (Fundibeq) (link cap a premi iberoamericà), on Andorra Telecom va obtenir el premi plata. Amb aquest resultat Andorra Telecom demostra el compromís en ser un referent en l’excel·lència en la gestió.