Estats financers

NOTA 18IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

La composició de l'import net de la xifra de negoci corresponent als exercicis 2020 i 2019 és la següent:

(Euros) 31/12/2020 31/12/19
FACTURACIÓ A CLIENTS
FIX 28.661.350 29.401.103
MÒBIL 21.633.118 21.729.977
SOLUCIONS EMPRESA 3.383.881 2.996.532
SERVEIS PÚBLICS 537.043 643.129
INSTITUCIONAL 556.907 555.916
ALTRES 6.602 14.562
DIVERSIFICACIÓ 664.857 546.904
TOTAL FACTURACIÓ CLIENTS 55.443.759 55.887.942
FACTURACIÓ A OPERADORS
Roaming in 19.701.867 30.544.590
Altres serveis interconexió 1.758.021 2.164.934
TOTAL FACTURACIÓ OPERADORS 55.443.759 55.887.942
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCI 76.903.648 88.597.467

La Societat disposa de contractes amb els operadors, que regulen les condicions econòmiques i tècniques de la prestació de serveis. Els acords d’itinerància internacional (Roaming) entre la Societat i els operadors de l’associació GSM, estan basats en l’acord estàndard (MoU) proposat per la GSM Association. El preus aplicats corresponen als pactats en els contractes.