ParticularsServeis mòbils


El 2020 és l’any de les millores en els serveis mòbils tant de contracte com de prepagament. En el segon trimestre de l’any canviem el sistema tarifari dels serveis mòbils de prepagament, incorporant les tarifes S i M amb minuts nacionals i dades incloses. Amb aquestes noves tarifes els clients ja no han de pensar a anar recarregant segons consumeixen, sinó que poden gaudir dels serveis com si fos una tarifa de contracte, amb els avantatges i seguretat de control de consum del prepagament. Les noves tarifes són molt ben rebudes pels usuaris, fins al punt que en acabar el 2020 ja en gaudeixen el 40% dels clients.

Al desembre, es canvien i se simplifiquen les tarifes per a clients residencials, passant d’11 a 5. Dins dels canvis, actualitzem els volums de les dades, que s’inclouen a TOTES les tarifes, convertint-nos en un dels primers operadors a oferir internet en tot el seu catàleg.

Entre les ampliacions, cal destacar que la tarifa amb més clients, la S, multiplica per 4 el volum de dades passant a tenir-ne 2 GB. La tarifa XL, amb TOT inclòs, acumula 100 GB de dades, que suposa gairebé una tarifa “il·limitada”.

Durant els mesos de juliol i agost, en què hi ha cert relaxament en els confinament per la millora de les dades de la pandèmia, es doblen les dades de TOTES les tarifes per tal que els clients en gaudeixin tant dins com fora d’Andorra. La mesura afecta més de 70.000 mòbils de contracte. Durant aquests dos mesos, el consum de dades mòbils es va incrementar més del doble del que ho estaven fent durant l’any, fet que demostra l’èxit de la campanya entre els clients.
Internet i telefonia


L’any 2020 ha estat marcat per la utilització intensiva del servei d’internet a causa del confinament durant la pandèmia de la Covid-19, que es va iniciar el mes de març. Just abans, Andorra Telecom reforça la xarxa d’internet per poder suportar un augment significatiu del consum.

El fet és que als mesos de març i abril, el consum per llar passa dels 185 GB/mensuals als 257 GB/mensuals, incrementant-se en gairebé un 40%. Els usuaris, tant particulars com empreses, lloen que la xarxa de telecomunicacions estigui dimensionada per suportar puntes derivades del creixement del consum a les llars, especialment de continguts audiovisuals, i el teletreball.

Aquests increments arriben per quedar-se, ja que durant els mesos posteriors, malgrat no haver-hi un confinament estricte, el consum mensual per llar continua estant en nivells molt per sobre del 2019.

Durant l’any 2020 també es consolida el llançament de l’Accés a Internet a 700 Mbps que es va fer a final del 2019. El desembre del 2020 els accessos a internet a 700 Mbps ja representen gairebé el 10% de tots els accessos. Al llarg de l’any hem anat recordant als clients els motius per passar-se a aquesta alta velocitat quan a casa hi conviuen diverses persones amb necessitats diverses.

El servei Wifi Total es llança a principi del 2020 per optimitzar l’experiència d’internet dins de la llar. El servei es basa en la instal·lació de repetidors wifi al domicili del client, previ un estudi dels nostres tècnics. La nova solució garanteix una qualitat òptima a tota la llar i una gestió integral, extrem a extrem, per part d’Andorra Telecom. El Wifi Total està especialment recomanat per dur a terme el teletreball des de la llarTelevisió


Andorra Telecom, sensible a la situació derivada del coronavirus, obre durant els mesos de confinament estricte els canals per a tots els clients amb accés al servei, per tal d’ampliar l’oferta per a tots els membres de la família i fer més entretingut l’aïllament a la llar.

Aquesta acció reforça el servei de Televisió, que experimenta un creixement continuat durant l’any fins a superar per primer cop els 14.000 clients abonats, expansió que té especial valor per produir-se en un moment de forta competència amb altres plataformes. Aquest augment representa 400 nous clients adherits al servei.

Durant l’any s’efectuen campanyes per recordar als clients els diferents continguts que hi ha en tots els paquets i els avantatges de disposar d’un descodificador amb què poder gaudir de la televisió d’una manera diferent, lliure d’horaris i veient el que es vol quan es vol.